Jak pracujeme

Na základě poptávky klienta provádíme následující kroky:

Analýza projektu

Marketingový audit a mediální analýza – vyhodnocení s klientem

SWOT analýza mediálního projektu

Prezentace SWOT analýzy a identifikace komunikačních témat – společně s klientem

Uzavření smlouvy s klientem

Průměrně 10 konzultačních hodin, které klientovi (v případě uzavření smlouvy) poskytujeme bezplatně

Vztahy s médii

Krizová komunikace

Vytvoření manuálu krizové komunikace

Krizová prevence

V případě krize – podpora 24/7

Výběr a příprava mluvčích

Kontrola komunikačních toků

Využití krize ve prospěch klienta

Naši klienti

Společně dosáhneme
skvělých výsledků!

Spojte ses námi!